ذرات ,مثقال ,معلق ,بینا ,یعمل مثقال ,ذرات معلق
دنبال می کنم رد نوری را که در اتاق تابیده...

جالب است

فضا پر است از ذرات ریز معلق که تا چند ثانیه قبل قابل دیدن نبود...

تابش نور چشم را بینا تر می کند به لایه ای پنهان از فضای اطرافم

ذرات مرا به یاد سوره ضحی می اندازد...

عبارت"مثقال ذرّة"

عرب به این ذرات معلق که در اثر تابش نور دیده می شوند ذرّة می گوید.

دو آیه پایانی سوره می فرماید:

فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرهُ
ومن یعمل مثقال ذرة شرّا یرهُ

هرچه می اندیشم مصادیق این ذرات خیر وشر را در زندگی ام نمی یابم...

 هر چند به چشم نمی آیند اما قطعا مثل همین ذرات معلق مرا احاطه کرده اند و روزی  به من نشان  داده خواهند شد...

روزی که وقت محاسبه اعمال است...
 
بارالها چشم ودیده مرا همین امروز به این اعمال کوچکم بینا فرما تا از آنان غافل نباشم ودر روز رستاخیز سرافکنده ....

امدادی از جنس نور

نوری که دیده بصیرتم را بینا سازد
منبع اصلی مطلب : از نو زندگی می کنم
برچسب ها : ذرات ,مثقال ,معلق ,بینا ,یعمل مثقال ,ذرات معلق
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : مثقال ذرة